Events & Agenda

03
October

'PURPOSE TO PRACTICE'
MASTERCLASS MOREEL LEIDERSCHAP
03 / 11 / 16 oktober '19

 

Wat is jouw purpose en hoe vertaal je die naar leiderschap? Hoe verbeeld je jouw leiderschap op een geloofwaardige manier?


VOOR WIE

Je bent (top-)manager binnen de (rijks-)overheid en eindverantwoordelijk voor een organisatie, organisatieonderdeel of meerjarenprogramma. Je beheerst de spelregels van de politiek-bestuurlijke context inmiddels goed. Je ervaart dat jijzelf - opererend tussen politiek en samenleving - in grote mate van invloed bent op het ‘wat’ en het ‘hoe’. In je persoonlijke ontwikkeling heb je een punt bereikt waarop je een nieuw evenwicht zoekt tussen professionele loyaliteit aan het politiek-bestuurlijke systeem en je persoonlijke drijfveren en overtuigingen.

Je bent intrinsiek gericht op hogere doelen. Het ‘waarom’ wordt steeds belangrijker voor je. Vanuit persoonlijke motivatie en een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je weet steeds beter waarin je jouw professionele bestemming vindt. Je bent toe aan een ‘next level’ in de ontwikkeling van jouw leiderschapsrepertoire. Een authentiek en geloofwaardig leiderschap dat jouw purpose als vertrekpunt heeft. Dat zich richt op hogere maatschappelijke doelen. En waaraan mensen zich willen verbinden.

'VAN BINNEN NAAR BUITEN'

Je werkt in drie dagen ‘van binnen naar buiten’. Het begint bij wie je bent, je denken, je innerlijk leiderschap. Bij wat je kan, wilt en feitelijk doet. Bij jouw gevoel van bestemming, purpose. Je ontwikkelt inzicht in je morele voorkeursstijl en verkent je professionele ruimte. Je vertaalt jouw purpose naar een gedeelde waardenstructuur. Je oefent met de verbeelding van jouw verhaal waaraan mensen zich willen verbinden. Aan wat nodig is, aan elkaar en aan jou. We wisselen contemplatieve momenten af met concrete oe- feningen. De sfeer van inspiratie en veiligheid creëren we samen. We hopen dat je openstaat voor nieuwe inzichten. Verkennend, nieuwsgierig, geduldig. Zodoende creëren we de ruimte voor nieuwe geestelijke ontwikkeling en waardevolle nieuwe relaties.

DAG 1. 'RENAISSANCE & PURPOSE'

Coach: Rogier Huffnagel 

Je reflecteert op wie je bent, op wat je wil en op wat je doet. Als mens en als leider. Persoonlijk leiderschap ligt immers aan de basis van professioneel leiderschap. Het is een ontdekkingsreis, waarin jijzelf met jouw ervaringen centraal staat en niet de theorie of louter de ratio. Je krijgt handvatten aangereikt om je drijfveren, gedachtenpatronen en belemmerende overtuigingen te herkennen en je mentale vrijheid en lenigheid te versterken. Om zo je mogelijkheden ten volle te benutten en eventuele beperkingen om te vormen. Zo kun je wat je feitelijk doet steeds meer in het teken stellen van jouw purpose en daarmee van wie je bent en van wat je professioneel wilt realiseren. Hiermee leg je de basis voor authentiek en geloofwaardig moreel leiderschap. Je hebt zelf de sleutel in handen om te inspireren en te excelleren.
 

DAG 2. 'STIJLEN EN DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN LEIDERSCHAP'

Coaches: Kees Louwerens, Kardelen Buruk
 

De politiek-bestuurlijke praktijk kenmerkt zich door politieke, maatschappelijke, bestuurlijke, organisatorische en persoonlijke belangen die dikwijls met elkaar ‘concurreren’. Aan de hand van acht leiderschapspersona’s, die geënt zijn op de politiek-bestuurlijke praktijk, krijg je inzicht in jouw morele voorkeurspositie te midden van die belangen. En in de kracht en beperkingen van die voorkeurspositie in relatie tot je intrinsieke drijfveren, jouw purpose. Met deze inzichten ben je in staat je ‘morele kompas’ te herijken en je professionele ruimte te herdefiniëren. Je oefent met sociale interventies waarbij jouw individuele purpose de opmaat vormt voor de ontwikkeling van een collectieve waardenstructuur en een gedeelde morele en strategische richting. Je ontwikkelt een leiderschapsverhaal dat het fundament vormt voor deze interventies. Een leiderschapsverhaal dat morele richting geeft en inspireert.
 

DAG 3. 'THE PERFORMING ART OF LEADERSHIP'

Coach: Gijs Scholten van Aschat
 

Geloofwaardige presentatie en storytelling verlangen een verbinding met waarden en oprechte emotie. Met morele overtuiging. En de vaardigheid om die emotie zichtbaar te maken, te verbeelden, over te brengen. Gijs Scholten van Aschat inspireert je door middel van William Shakespeareen Aristoteles aan de hand van film, poëzie, filosofie en toneel. Verschillende leiderschapsstijlen uit de grote koningsdrama’s passeren de revue. Je trekt parallellen met hedendaagse leiders en je persoonlijke voorkeursstijl. Je verdiept je in de personages van Shakespeares Hamlet: Zijn of niet zijn, dat is de vraag. Waarom is de schurk Richard de Derde zo aantrekkelijk? De adem als drager van de emotie en de ziel. Spelen en zijn. Je gaat aan de slag met jouw verhaal, jouw purpose. De coaching van Gijs is erop gericht om je overtuigingskracht en geloofwaardigheid te versterken. Zodat mensen zich aan jou en je verhaal willen verbinden.


Aan het einde van dag 3 sluiten we de masterclass af met een korte terugblik en nodigen we je graag uit voor een (borrel-)hapje en een drankje.

DETAILS

Locaties
DAG 1: 3 oktober 2019 Landgoed de Horst Driebergen-Rijsenburg
DAG 2: 11 oktober 2019 Landgoed de Horst Driebergen-Rijsenburg
DAG 3: 16 oktober 2019 Centraal Museum Utrecht

Maximaal 15 deelnemers.
Kosten: € 2.314,05 excl. btw € 2.800,00 incl. btw
Aanmelden: info@leadersinformed.nl

Brochure ontvangen? info@leadersinformed.nl

 

Voorwaarden
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledige cursusgeld. Lunch en catering tijdens de drie dagen zijn in de kosten inbegrepen. Reis- en verblijfskosten zijn niet in de kosten inbegrepen en voor je eigen rekening. Kosteloos annuleren is uitsluitend schriftelijk (e-mail) mogelijk tot 1 september 2019. Vanaf die datum is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Leaders Informed behoudt zich te allen tijde het recht voor om op enig moment te besluiten de masterclass geen doorgang te laten vinden, te annuleren ingeval van te weinig deelnemers en/of de geplande cursusdata te verschuiven in geval van omstandigheden die een kwalitatieve levering in de weg staan (bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent). Bij annulering van de masterclass wordt het door deelnemers reeds betaalde cursusgeld teruggestort.

 

< terug naar agenda

Contact Kees

Inschrijven Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief / event-kalender geeft 
u Leaders Informed toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.