Events & Agenda

08
February

LEADERS RETREAT 2018
'A Public Purpose'

Hoe topambtelijk leiders kunnen bijdragen aan het versterken van de democratische rechtsstaat en het vertrouwen dat de samenleving heeft in zichzelf. 

CENTRAAL THEMA

De Raad van State verwoordt haar zorgen over de democratische rechtsstaat in haar jaarverslag 2016 met ‘een onbestemd gevoel van onrust’. Zorgen die door veel topambtelijk leiders worden gedeeld en die bij velen een gevoel van urgentie oproepen om bij te dragen aan het versterken van de democratische rechtsstaat en de samenleving in brede zin. Tijdens de Leaders Retreat 2018 staat de vraag centraal: ‘Hoe kunnen topambtelijk leiders bijdragen aan het versterken van de democratische rechtsstaat en het vertrouwen dat de samenleving heeft in zichzelf.’

SPREKERS & PROGRAMMA

GESPREKSLEIDERS
Drs. Kees Louwerens, LeadersInformed
Prof. dr. Frans Brom, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 

ANDREW GRAHAM-DIXON
BBC DOCUMENTAIREMAKER, PRESENTATOR, JOURNALIST, AUTEUR, KUNSTCRITICUS

Inleiding: ‘A Public Purpose’
Een ‘tijdreis’ naar religie-gedomineerde samenlevingen, de verlichting en naar hedendaagse democratieën. Andrew Graham-Dixon is één van de meest invloedrijke en inspirerende kunstcritici ter wereld. Al vele jaren maakt en presenteert hij kunstprogramma’s voor de BBC, bijvoorbeeld voor de Culture Show. Als journalist schrijft hij kunstcolumns voor de Sunday Telegraph en hij is auteur van diverse boeken over kunst.
 

PROF. DR. INGRID ROBEYNS
HOOGLERAAR UNIVERSITEIT UTRECHT, ETHIEK VAN INSTITUTIES, ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR FILOSOFIE EN RELIGIEWETENSCHAP

Inleiding: Rechtvaardigheid in een open samenleving
In aansluiting op de inleiding van Andrew Graham-Dixon stelt de conferentie de vraag: ‘Wat is een rechtvaardige samenleving?’ Ingrid Robeyns treedt met haar inleiding in de voetsporen van belangrijke grondleggers van het westerse denken over rechtvaardigheid. Filosofen als John Rawls, Martha Nussbaum en Amartya Sen.
 

DRS. HAN POLMAN
VOORZITTER RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

Inleiding: Een weerbare democratische rechtsstaat en de rol van instituties
De democratische rechtsstaat leunt op de kwaliteit van instituties. Democratie en rechtsstaat moeten elkaar in evenwicht houden. Maar in tal van landen, ook EU-lidstaten, staat dat evenwicht op het spel. Met Han Polman discussiëren we over de vraag hoe het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat verbeterd kan worden en welke bijdrage (overheids-)instituties en hun leiders kunnen leveren om de rechtsstaat (omwille van het optimale evenwicht met de democratie) te versterken.
 

DRS. MARJAN HAMMERSMA
SECRETARIS-GENERAAL MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Inleiding: 'My public purpose'
Marjan Hammersma deelt haar visie op de belangrijke rol van onderwijs, wetenschap en cultuur en media voor de democratische rechtsstaat en gaat in op de grote opgaven die daar liggen. Ook deelt zij wat zij beschouwt als ‘haar public purpose’. Hoe zij haar professionele ruimte aanwendt om, in nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen, bij te dragen aan het versterken van de democratische rechtsstaat en de open samenleving.

Rondom deze conferentie werken we samen met:
De Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
Het Koninklijk Conservatorium Den Haag
 

GENODIGDEN

Ambtelijke top rijksdienst en aanverwante organisaties, ambtelijke top van een selectie van provincies en grote gemeenten. Daarnaast wordt een aantal relevante deskundigen uitgenodigd.
 

DEELNAME EN KOSTEN

Meld je aan door je naam te mailen aan info@leadersinformed.nl. Deelname alleen op basis van persoonlijke uitnodiging.  We hebben geen winstoogmerk met deze conferentie*. Wel vragen we deelnemers een bijdrage in de kosten om deze conferentie mogelijk te maken.

Kosten verbonden aan deelname: 125,- euro (excl. BTW)

* Een accountantsverklaring hieromtrent zal na de conferentie op deze website worden gepubliceerd. 

DETAILS

8 februari 2018
Nieuwe Kerk, Spui, Den Haag
Welkom: 15:30
Netwerkborrel: 19:00

 

< terug naar agenda

Contact Kees