Events & Agenda

31
December

OPGAVE GERICHT WERKEN 
Tussen politiek en samenleving

 

Onderzoek naar Opgavegericht werken en de toepassing van een model voor leiderschap en stakeholdermanagement

 

Onderzoek middels interviews met bestuurders van rijksinspecties en uitvoeringsorganisaties

Momenteel doe ik onderzoek naar de wijze waarop rijksinspecties en uitvoeringsorganisaties invuling geven aan opgavegericht werken. Aspecten als Werken aan Uitvoering (WaU) en werken vanuit de bedoeling komen hierbij aan de orde. 

Centraal staat de vraag hoeveel 'maatschappelijke ruimte' bestuurders hierbij nemen en welke leiderschapsstijl, bestuurlijke principes en persoonlijke missie zij daarbij hanteren.

Tijdens de Herbezinning van de NVWA is een model voor leiderschap en stakeholdermanagement ontwikkeld dat gericht is op het realiseren van zichtbaar maatschappelijk resultaat. Waarmee de NVWA een actieve rol vanuit het midden van de samenleving nastreeft. Tijdens het onderzoek toets ik dit model bij andere bestuurders en organisaties. 

STATUS

Gespreksronde met rijksinspecties en uitvoeringsorganisaties.

< terug naar agenda

Contact Kees

Inschrijven Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief / event-kalender geeft 
u Leaders Informed toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.